iran

 • پرونده:Jimmyn Carter with King Hussein of Jordan, the Shah of Iran and Shahbanou of Iran. - NARA

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پرونده فرادادهحجم پیش‌نمایش JPG این TIF file:۸۰۰ × ۵۴۷ پیکسل کیفیت‌های دیگر

 • پرونده:Rey, Iran map.JPG

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پروندهتفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. Rey,_Iran_map.JPG ‏(۵۷۷ × ۳۹

 • پرونده:FDI

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پرونده فرادادهتفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. FDI-Iran.png ‏(۶۱۴ ×

 • پاورلیفتینگ WPC IRAN

  با سلام خدمت شما ورزشکاران پاورلیفتینگ این بار با ۲ خبر داغ از پاورلیفتینگ WPC   بابک غضبانی توانست وزنه ۴۱۰ kg را

 • پرونده:Oil Balance Iran.svg

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پرونده فرادادهحجم پیش‌نمایش PNG این SVG file:۷۲۰ × ۵۴۰ پیکسل کیفیت‌های دیگر

 • پرونده:Iran population gdp.JPG

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پروندهتفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. Iran_population&gdp.JPG ‏

 • پرونده:Iran Gasoline.png

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پروندهاندازهٔ این پیش‌نمایش: ۸۰۰ × ۶۰۰ پیکسل. کیفیت‌های دیگر: ۳۲۰ × ۲۴۰ پیک

 • پرونده:Photos of Rey, Iran.JPG

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پروندهتفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. Photos_of_Rey,_Iran.JPG ‏(۳۱

 • پرونده:1959-11

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پرونده فرادادهتفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. 1959-11-02_Iran.ogv ‏

 • پرونده:Heidelberg in Iran.JPG

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده فرادادهاندازهٔ این پیش‌نمایش: ۸۰۰ × ۵۹۸ پیکسل. کیفیت‌های دیگر: ۳۲۰ × ۲۳۹ پیکسل | ۶۴۰ × ۴۷

 • کمپین متفاوت must see Iran#

  آکایران :فرقی نمی کند در کدام استان هستید، حتی لازم نیست عکاس ماهری باشید یا دوربینی حرفه ای روی دوشتان باشد، فقط کافی است تلفن ه

 • پرونده:Shah of iran.png

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پروندهتفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. Shah_of_iran.png ‏(۳۹۰ × ۵۸۵ پیکسل، اندازهٔ پروند

 • پرونده:Trade balance Iran.png

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پروندهتفکیک‌پذیری بالاتری در دسترس نیست. Trade_balance_Iran.png ‏(۷۴۰

 • پرونده:Tudeh Party of Iran.png

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده فرادادهاندازهٔ این پیش‌نمایش: ۶۱۰ × ۶۰۰ پیکسل. کیفیت‌های دیگر: ۲۴۴ × ۲۴۰ پیکسل | ۴۸۸ × ۴۸

 • پرونده:National Anthem of Iran.ogg

  پرونده تاریخچهٔ پرونده به‌کاررفتن پرونده کاربرد سراسری پرونده فراداده National_Anthem_of_Iran.ogg ‏(پرونده صوتی Ogg Vorbis،

تبلیغات