صورتگرایی و ساختارگرایی

 • ساختارگرایی

  جامعه‌شناسی نمای کلی نظریه‌ها تاریخ اثبات‌گرایی پاداثبات‌گرایی کارکردگرایی ساختاری نظریۀ کشمکش طیف میانه ری

 • ساختارگرایی

  جامعه‌شناسی نمای کلی نظریه‌ها تاریخ اثبات‌گرایی پاداثبات‌گرایی کارکردگرایی ساختاری نظریۀ کشمکش طیف میانه ریاضیاتی نظریه انتقادی جا

 • پساساختارگرایی

  انسان‌شناسی رشته‌ها باستان‌شناسی انسان‌شناسی زیستی انسان‌شناسی فرهنگی زبان‌شناسی اجتماعی زیررشته‌های اجتماعی و انسان‌شناسی فرهنگی

 • صورت‌گرایی

  یا فرمالیسم می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: فرمالیسم (هنر) فرمالیسم روسی فرمالیسم گرامر نیمه حساس به متن (زبان‌شناسی) (فلسفه)

 • ساختار

  برای دیگر کاربردها، (ابهام‌زدایی) را ببینید. (به انگلیسی: Structure) به‌صورت کلی به الگو یا آرایش و یا سازماندهی اجزای مرتبط در

 • معماری ساختارگرا

  ساختارگرایی یا کانستراکتیویسم شیوه‌ای از معماری مدرن است که در اتحاد جماهیر شوروی در دهه ۲۰ میلادی و اوایل دهه ۳۰ شکوفا شد. در این

1
تبلیغات