شهرستان بافت استان کرمان

 • استان کرمان

  مختصات: ۳۰°۱۷′۲۷″شمالی ۵۷°۰۴′۰۴″شرقی / ۳۰٫۲۹۰۷°شمالی ۵۷٫۰۶۷۹°شرقی / 30.2907; 57.0679 کرمان کرمان مرکز کرم

 • فرودگاه کرمان

  فرودگاه بین المللی کرمان Kerman International Airport یاتا: KER – ایکائو: OIKK KER موقعیت فرودگاه در ایران خلاص

 • میمند (کرمان)

  میمند (شهربابک) پارک سبز ورودی میمند شهربابک اطلاعات کلی کشور  ایران استان کرمان شهرستان شهربابک بخش بخش مرک

 • کرمان‌شاه

  دومین حاکم قاوردیدوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۴۶۵ هجریزادروز نامشخصزادگاه نامشخصدرگذشت ۴۶۵ هجریمحل درگذشت کرمانپیش از سلطان‌شاه

 • میمند (کرمان)

  این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید. میمند و منظره فرهنگی آن می

 • غزهای کرمان

  غزان کرمان سلطنتی → ۵۸۳ هجری–۶۱۹ هجری ← پایتخت کرمان زبان‌(ها) فارسی و ترکی دین اسلام (سنی)

 • آتشکده کرمان

  مختصات: ۳۰°۱۶′۴۹″شمالی ۵۷°۰۴′۰۱″شرقی / ۳۰٫۲۸۰۲۷°شمالی ۵۷٫۰۶۷۰۲°شرقی / 30.28027; 57.06702 نام کشور  

 • محمدشاه یکم (سلجوقیان کرمان)

  محمدشاه یکم هفتمین حاکم قاوردی کرماندوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۵۳۷ هجرینام کامل مغیث‌الدین و الدنیا محمد بن ارسلان‌شاهلقب(ها) م

 • ارسلان‌شاه یکم (سلجوقیان کرمان)

  ارسلان‌شاه یکم ششمین حاکم قاوردی کرماندوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۴۹۵ هجرینام کامل محی‌الاسلام و المسلمین ارسلان‌شاهلقب(ها) محی‌

 • الگو:سلجوقیان کرمان

  نبوسلجوقیان کرمان (۱۰۴۸–۱۱۷۸میلادی)سلاطین قاورد کرمان‌شاه سلطان‌شاه توران‌شاه ایران‌شاه ارسلان‌شاه یکم محمدشاه یکم طغرل‌شاه بهرام‌

 • طغرل‌شاه (سلجوقیان کرمان)

  طغرل‌شاه هشتمین حاکم قاوردی کرماندوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۵۵۱ هجرینام کامل محی‌الدنیا و الدین طغرل‌شاهلقب(ها) محی‌الدنیا و ال

 • بهرام‌شاه (سلجوقیان کرمان)

  بهرام‌شاه نهمین حاکم قاوردی کرماندوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۵۶۳ هجرینام کامل بهرام‌شاه بن طغرل‌شاهزادروز نامشخصزادگاه نامشخصدرگذ

 • محمدشاه دوم (سلجوقیان کرمان)

  محمدشاه دوم آخرین حاکم قاوردی کرماندوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۵۷۹ هجرینام کامل محمدشاه بن بهرام‌شاهزادروز نامشخصزادگاه نامشخصدر

 • توران‌شاه دوم (سلجوقیان کرمان)

  توران‌شاه دوم یازدهمین حاکم قاوردی کرماندوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۵۷۲ هجرینام کامل توران‌شاه بن طغرل‌شاهزادروز نامشخصزادگاه نا

 • ارسلان‌شاه دوم (سلجوقیان کرمان)

  ارسلان‌شاه دوم دهمین حاکم قاوردی کرماندوران سلجوقیان کرمانتاجگذاری ۵۷۰ هجرینام کامل ارسلان‌شاه بن طغرل‌شاهزادروز نامشخصزادگاه نام

تبلیغات