سازی

 • اسلامی‌سازی و ترکی‌سازی در سین کیانگ

  این نوشتار کامل نیست. لطفاً به بهبود آن کمک کنید، یا دربارهٔ اِشکال آن، در صفحهٔ بحث، گفتگو کنید. "Tocharian donors", 6th-centur

 • ترک‌سازی

  تُرک‌سازی یا (به زبان ترکی استانبولی: Türkleşme به معنای اختیاری یا Türkleştirme به معنای ترک سازی اجباری) اصطلاحاً به فرایند فره

 • ملی‌سازی

  بخشی از مجموعه مباحث دربارهٔسامانه‌های اقتصادی بر پایه ایدئولوژی آنارشیستی سرمایه‌داری کمونیسم انداموار سرمایه‌داری دولت‌گرا فاشیس

 • خصوصی‌سازی

  بخشی از مجموعه مباحث دربارهٔسامانه‌های اقتصادی بر پایه ایدئولوژی آنارشیستی سرمایه‌داری کمونیسم انداموار سرمایه‌داری دولت‌گرا فاشیس

 • صنعتی‌سازی

  ، فرایند تغییر اجتماعی و اقتصادی است که یک گروه انسانی را از یک جامعهٔ پیشاصنعتی به صنعتی تبدیل می‌کند. بخشی از فرایند گسترده‌تر

 • مجسمه‌سازی

  این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید. یادبود ملی کوه راشمور، پ

 • شبیه‌سازی مخزن

  (انگلیسی: Reservoir simulation) بخشی از مهندسی مخزن است، که با بهره‌گیری از مدلسازی کامپیوتری، دینامیک شاره‌ها را در محیط متخلخل

 • تحت‌الحمایه عمومی برای آرام‌سازی غرب

  دودمان تانگ در حدود سال ۷۰۰ میلادی. دودمان تانگ در ۷۴۲ میلادی اتحاد پادشاه تای‌ژونگ علیه ایالت‌های ژی‌یو (انگلیسی: Protecto

 • ملی‌سازی

  بخشی از مجموعه مباحث دربارهٔ سامانه‌های اقتصادی بر پایه ایدئولوژی آنارشیستی سرمایه‌داری کمونیسم انداموار سرمایه‌داری دول

 • تاگ‌سازی

  (نام های دیگر آن شبیه سازی[۱] یا همتاسازی است) که در میان مردم نام متداول آن همسان سازی می باشد، فرآیند ساختن یک تاگ یا همسان از

 • ترک‌سازی

  تُرک‌سازی یا (به زبان ترکی استانبولی: Türkleşme به معنای اختیاری و یا Türkleştirme به معنای ترک سازی اجباری) اصطلاحاً به فرایند ف

 • مدل‌سازی

  این نوشتار به هیچ منبع و مرجعی استناد نمی‌کند. لطفاً با افزودن یادکرد به منابع قابل اعتماد به بهبود این نوشتار کمک کنید. مواد

 • ملی‌سازی

  بخشی از مجموعه مباحث دربارهٔ سامانه‌های اقتصادی بر پایه ایدئولوژی آنارشیستی سرمایه‌داری کمونیسم انداموار سرمایه‌داری دول

 • باغ‌سازی

  برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا برای ارجاع به منابع با ارایهٔ منابع

 • بدن‌سازی

  برای تأییدپذیری کامل این مقاله به منابع بیشتری نیاز است. لطفاً با توجه به شیوهٔ ویکی‌پدیا برای ارجاع به منابع با ارایهٔ منابع

تبلیغات