دهستان کندوله

 • عرش (دهستان)

  عرش (در عربی: العَرْش ) دهستانی بزرگی است در بلاد رداع، در عزلهٔ (بلدة زیدان)، در ناحیه (بنی زهیر) از توابع استان لَحِج، در کشو

 • دهستان

  برای روستایی با این نام، (اهر) را ببینید. دِهِستان زیرمجموعه‌ای از بخش و کوچک‌ترین واحد تقسیمات کشوری در ایران است. واحدهای بزرگ‌

 • دیر عطا (دهستان)

  دیر عطا (در عربی: دیر عَطَا ) دهستانی است در عزلهٔ (بلاد الزیدیة) در نزیکی جبل تهامة، وأعمال ذمار، از توابع استان ذَمار، در کشو

 • عزن (دهستان)

  عزن (در عربی: عِزَّن ) دهستانی است در عزلهٔ (بلدة عزان)، در ناحیه (عرش رداع)، در ۱۸ کیلومتری غرب (رداع)، از توابع استان عَدَن،

 • عود (دهستان)

  عود (در عربی: العَوْد ) دهستانی است در عزلهٔ (النادرة)، دهستانی است تاریخ، گویند:(العود بن عبدالله بن الحارث ذو أصبح)، یکی از و

 • بنو قیس (دهستان)

  بنو قیس (در عربی: بَنُو قیَس ) نام دهستانی است در ناحیهٔ (بنی مطر)، در ۳۵ کیلومتری ناحیهٔ (خَمِر)، از توابع استان حَجّه، در کش

 • بنی مطر (دهستان)

  بنی مطر به عربی ( بَنی مَطرَ ) دهستانی است در (مخلاف الکبیر)، در شمال غربی صنعا، از توابع استان استان صَنعاء، در کشور یمن در شبه

 • نقذ (دهستان)

  نقذ به عربی ( النقذ )، دهستانی است در عزلهٔ (خمس غزل)، در ناحیهٔ (وصاب العالی)، از توابع استان اَبیَن در کشور یمن در شبه جزیره ع

 • منسود (دهستان)

  منسود به عربی ( المَنسُود ) دهستانی است در عزلهٔ (خولان الطیال)، در ناحیهٔ (عزلهٔ قروی)،، از توابع استان اَبیَن در کشور یمن در ش

 • منامه (دهستان)

  منامه (به عربی الَمَنامَة) دهستانی است در عزلهٔ (بنی العوام)، در قضاء المحویت، در ناحیهٔ (جعلان السفلی)، از توابع استان مَحویت در

 • منار (دهستان)

  منار به عربی ( اَلمَنار ) دهستانی است در عزلهٔ (بعدان)، در جنوب شرقی یریم، در ناحیهٔ (ذی جفان)،، از توابع استان اَبیَن در کشور ی

 • منشیه (دهستان)

  منشیه به عربی ( الَمنَشیَة )، دهستانی است در عزلهٔ (جهران)، وأعمال ذی یزن در ناحیهٔ (صنعاء)، از توابع استان صَنعاء در کشور یمن د

 • منصوره (دهستان)

  ( المَنصُورة )، دهستانی است در منصوره به عربی سمت مغرب قلعهٔ (حصن الدُملُّوه)، در ناحیهٔ (طغنکین)، در عزلهٔ (الأیوبی)، از توابع

 • منظر (دهستان)

  منظر به عربی ( المنظر )، دهستانی است در عزلهٔ (جبل مُلحان)، وأعمال ذمار در ناحیهٔ (قُدُم)، از توابع استان ذَمار در کشور یمن در ش

 • موشک (دهستان)

  موشک به عربی ( الموشک )، دهستانی است در عزلهٔ (مغرب عنس)، وأعمال ذمار در ناحیهٔ (الشهار)، از توابع استان ذَمار در کشور یمن در ش

تبلیغات