داو_(بادبان)

  • بادبان

    کشتی ی روسیه بنام «سدوف» سطحی است که برای استفاده از نیروی پیشرانش باد بکار می‌رود. معمولاً از پارچه یا دیگر منسوجات ساخته

  • سفر سریع به فضای میان ستاره ای با بادبان الکتریکی

    بیگ بنگ: محققان ناسا در حال ساخت یک بادبان الکتریکی هستند که می تواند در یک یا چند دهه آینده به فضاپیماهای رباتیک در سفر بر روی

1
تبلیغات