بی بی سی فارسی

 • نثر فارسی

  از گذشته برای مقاصد اخلاقی، خصوصاً در دانش، دین و امور دولتی به کار می رفته است. در همه این حوزه‌ها زبان فارسی با زبان باحیثیت تر

 • شعر کهن فارسی

  شعر کهن پارسی یا شعر کلاسیک پارسی به صورت کنونی قدمتی بیش از ۱۱۰۰ سال دارد. این گونه شعر کاملاً موزون بوده و وزن آن برپایهٔ ساختار

 • فارسی دری

  زبان فارسی گونه‌های منطقه‌ای و اجتماعی زبان فارسی: زبان فارسی در افغانستان فارسی تاجیکی گویش هزارگی زبان فارسی در ازبکست

 • فارسی دری

  زبان فارسی گونه‌های منطقه‌ای و اجتماعی زبان فارسی: زبان فارسی در افغانستان فارسی تاجیکی گویش هزارگی زبان فارسی در ازبکست

 • فارسی سره

  پارسی سره با دبیرهٔ نستعلیق فارسی سَره یا پارسی سَره، آن گونه از زبان فارسی است که تهی از واژه‌های بیگانه یا دارای کمینه‌ای

 • فارسی دری

  زبان فارسی گونه‌های منطقه‌ای و اجتماعی زبان فارسی: زبان فارسی در افغانستان فارسی تاجیکی گویش هزارگی زبان فارسی در ازبکست

 • خط فارسی

  یک عقدنامه مربوط به سال ۱۲۱۹ (قمری)/۱۸۰۴ (میلادی) یا الفبای فارسی، خط یا دبیره‌ای است که از آن برای نوشتن زبان فارسی استفاد

 • افعال فارسی

  زبان فارسی گونه‌های منطقه‌ای و اجتماعی زبان فارسی: فارسی دری زبان فارسی در افغانستان فارسی تاجیکی گویش هزارگی زبان فارسی

 • ادبیات فارسی

  هنر ایرانی هنرهای تجسمی طراحی ایرانی نگارگری ایرانی مینیاتور خوشنویسی ایرانی هنرهای تزئینی جواهرات هنر ایرانی ک

 • فارسی افغانستان

  نوشتار اصلی: زبان فارسی زبان فارسی گونه‌های منطقه‌ای و اجتماعی زبان فارسی: فارسی دری زبان فارسی در افغانستان فارسی تاجیکی گ

 • زبان و ادب فارسی در هند

  سابقهٔ دیرینه‌ای دارد. دربارهٔ پیشینهٔ رواج زبان و ادب پارسی در شبه‌قاره، از مدارک تاریخی چنین برمی‌آید که در سدهٔ سوم هجری، برای

 • الفبای فارسی

  زبان فارسی زبان نیاایرانی (۱۵۰۰ پیش از میلاد) زبان‌های ایرانی غربی زبان فارسی باستان (۵۲۵ - ۳۰۰ پیش از میلاد) خط میخی هخامن

 • بی بی سی فارسی، انگلیسی شد!

  دیوید کامرون درباره ادامه حمایت‌های مالی از تلویزیون فارسی انگلیس گفت: من می توانم اطمینان بدهم که تامین مالی بی بی سی فارسی به خو

 • زبان و ادب فارسی در هند

  سابقهٔ دیرینه‌ای دارد. دربارهٔ پیشینهٔ رواج زبان و ادب پارسی در شبه‌قاره، از مدارک تاریخی چنین برمی‌آید که در سدهٔ سوم هجری، برای

 • زبان و ادب فارسی در هند

  سابقهٔ دیرینه‌ای دارد. دربارهٔ پیشینهٔ رواج زبان و ادب پارسی در شبه‌قاره، از مدارک تاریخی چنین برمی‌آید که در سدهٔ سوم هجری، برای

تبلیغات