بتنادينى تانى ليه

 • محمود جم

  نخست‌وزیر ایران مشغول به کار ۱۲ آذر ۱۳۱۴ – ۴ آبان ۱۳۱۸ در زمانِ رضاشاه پهلوی پس از محمدعلی فروغی پیش از

 • بتن

  یک ساختمان مدرن: تالار شهر بوستون. (کامل شده در ۱۹۶۸) عمدتاً از ساخته شد. پیش ساخته و ساخته در محل (به فرانسوی: Béton)، از

 • بتن

  یک ساختمان مدرن: تالار شهر بوستون. (کامل شده در ۱۹۶۸) عمدتاً از ساخته شد. پیش ساخته و ساخته در محل (به فرانسوی: Béton)، از

 • بتن

  یک ساختمان مدرن: تالار شهر بوستون. (کامل شده در ۱۹۶۸) عمدتاً از ساخته شد. پیش ساخته و ساخته در محل (به فرانسوی: Béton)، از

 • بتن

  یک ساختمان مدرن: تالار شهر بوستون. (کامل شده در ۱۹۶۸) عمدتاً از ساخته شد. پیش ساخته و ساخته در محل (به فرانسوی: Béton)، از

1
تبلیغات