امیرحسین مدرس ویکی

 • ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه زیست‌شناسی تکاملی

  این یک ویکی‌پروژه، محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌پدیایی‌ها است. راهنمای ویکی‌پروژه‌ها فهرست ویکی‌پروژه‌ها ویر

 • ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه بریتانیا

  این یک ویکی‌پروژه، محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌پدیایی‌ها است. راهنمای ویکی‌پروژه‌ها فهرست ویکی‌پروژه‌ها ویر

 • ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه انگلستان

  این یک ویکی‌پروژه، محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌پدیایی‌ها است. راهنمای ویکی‌پروژه‌ها فهرست ویکی‌پروژه‌ها ویر

 • ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه مزدیسنا

  این یک ویکی‌پروژه، محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌پدیایی‌ها است. راهنمای ویکی‌پروژه‌ها فهرست ویکی‌پروژه‌ها ویرایش 

 • ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه افغانستان

  این یک ویکی‌پروژه، محیطی برای همکاری متمرکز در میان ویکی‌پدیایی‌ها است. راهنمای ویکی‌پروژه‌ها فهرست ویکی‌پروژه‌ها «ویکی‌پروژه اف

 • ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه

  میانبر: وپ:پژ با ویکی‌پدیا:پروژه‌های خواهر ویکی‌مدیا اشتباه نشود. یک ویکی‌پروژه مجموعه صفحاتی است که به مدیریت خانواده‌ای

 • ویکی‌نبشته

  نشانی http://fa.wikisource.org/ تجاری؟ نه نوع کتابخانهٔ متون پایه (برخط) زبان(ها) چندزبانه مالک بنیاد ویکی‌مدیا پا

 • ویکی‌پدیا:تأییدپذیری

  این صفحه یکی از سیاست‌های ویکی‌پدیای فارسی است. این سیاست در نزد عدهٔ زیادی از ویرایشگران مقبولیت دارد و تفاهم بر آن است که هم

 • ویکی‌پدیا:تأییدپذیری

  این صفحه یکی از سیاست‌های ویکی‌پدیای فارسی است. این سیاست در نزد عدهٔ زیادی از ویرایشگران مقبولیت دارد و تفاهم بر آن است که هم

 • ویکی‌پدیا:بارگذاری

  این صفحه برای بارگذاری تصاویر و نگاره‌های مرتبط با مقاله‌های ویکی‌پدیا است. مهم: برای ایجاد یک مقاله باید در صفحه‌های ویکی‌پدیا

 • ویکی‌پدیا:سیاست حذف رده‌ها

  این صفحه یکی از سیاست‌های ویکی‌پدیای فارسی است. این سیاست در نزد عدهٔ زیادی از ویرایشگران مقبولیت دارد و تفاهم بر آن است که همه

 • ویکی‌پدیا:کپی‌کاری

  این یک صفحهٔ اطلاعات است که درک عمومی دربارهٔ استانداردهای ویکی‌پدیا در یک موضوع را توضیح می‌دهد. اگر چه این یک سیاست یا رهنمود

 • ویکی‌پدیا:تمیزکاری

  میانبر: وپ:تمیز تمیزکاری می‌تواند شامل ویکی‌سازی، گرفتن اشتباهات املایی، دستوری، تایپی، لحن نامناسب و منابع باشد. در واقع تمیز

 • انبار ویکی‌مدیا

  Wikimedia Commons Screenshot  Screenshot of the Wikimedia Commons main page نشانی وب commons.wikimedia.org تجا

 • ویکی‌پدیا:مقاله خرد

  این صفحه جزئی از رهنمودهای ویکی‌پدیا است. استانداردهای رفتاری مطرح‌شده در این صفحه تایید بسیاری از ویرایشگران ویکی‌پدیا را همر

تبلیغات