اجتماعی

 • کنش اجتماعی

  سلول بنیادین جامعه‌شناسی و همان رفتار نیت‌مند است که افراد در جامعه نسبت به هم دارند. شخص اجتماعی فرد و شخص انسان به عنوان کو

 • مددکاری اجتماعی

  مددکاری حرفه‌ای، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خو

 • سرمایه اجتماعی

  این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید. مفهومی در جامعه‌ش

 • پزشکی اجتماعی

  تخصصی در پزشکی است که به درک تاثیر وضعیت‌های اجتماعی و اقتصادی بر سلامت، بیماری و عملکرد پزشکی و همچنین بهبود شرایطی که منجر به ج

 • رسته اجتماعی

  رَسته‌های اِجتِماعی جزو نظام فئودالی اروپا بودند، اما در بسیاری از تمدن‌های قدیمی دیگر نیز وجود داشتند. رسته‌های فئودالی شامل اقشا

 • فاصله اجتماعی

  این مقاله نیازمند ویکی‌سازی است. لطفاً با توجه به راهنمای ویرایش و شیوه‌نامه، محتوای آن را بهبود بخشید. به تفاوت میان گرو

 • لیبرالیسم اجتماعی

  (انگلیسی: Social liberalism) یک ایدئولوژی سیاسی است که در پی یافتن توازنی بین آزادی فردی و عدالت اجتماعی است. همچون لیبرالیسم کلا

 • شبکه اجتماعی

  جامعه‌شناسی نمای کلی نظریه‌ها تاریخ اثبات‌گرایی پاداثبات‌گرایی کارکردگرایی ساختاری نظریۀ کشمکش طیف میانه ری

 • دگرگونی اجتماعی

  جامعه‌شناسی نمای کلی نظریه‌ها تاریخ اثبات‌گرایی پاداثبات‌گرایی کارکردگرایی ساختاری نظریۀ کشمکش طیف میانه ری

 • نهاد اجتماعی

  نَهاد یا که در مواردی مؤسسه یا سازمان اجتماعی نیز نامیده شده است یکی از ساختارهای اجتماعی است. نهادها، ساختارها و سازوکارهای نظم

 • بیمه اجتماعی

  هر برنامهٔ حکومت بنیان است با این چهار مشخصه: مزایا، معیارهای واجدین شرایط و دیگر جنبه‌های برنامه را دولت تعیین می‌کند؛ برای درآ

 • مددکاری اجتماعی

  مددکاری حرفه‌ای، مبتنی بر علم، هنر، مهارت و هدف تعریف می‌شود که در آن مددکار کمک می‌کند که مددجو (یک فرد یا گروه یا جامعه) مشکل خو

 • پایگاه اجتماعی

  (Status) اصطلاحی است که در جامعه‌شناسی به تفاوت‌های میان گروه‌های اجتماعی از نظر احترام یا اعتبار اجتماعی اطلاق می‌گردد. پایگاه به

 • طبقه اجتماعی

  جامعه‌شناسی نمای کلی نظریه‌ها تاریخ اثبات‌گرایی پاداثبات‌گرایی کارکردگرایی ساختاری نظریۀ کشمکش طیف میانه ری

 • مهندسی اجتماعی

  این مقاله دارای فهرستی از منابع، پیوندهای بیرونی یا بخش مطالعهٔ بیشتر است، اما به خاطر نداشتن پانویس و یادکردهای درون‌خطی، من

تبلیغات