گیاهان گلدار

گیاهان گلدار (نام علمی: Magnoliophyta) پرتنوع‌ترین خانواده گیاهان است. گیاهان گلدار و gymnosperms تنها خانواده گیاهان هسته‌دارند.

فرگشت

گیاهان گلدار در زمین عمری ۴۲۵ میلیون ساله دارند که اجداد آن‌ها هاگ‌ها بودند.

رده‌بندی

تنوع گیاهان گلدار

انواع مختلف گیاهان گلدار

تعداد گونه‌های گیاهان گلدار بین ۲۵۰٬۰۰۰ تا ۴۰۰٬۰۰۰ تخمین زده می‌شود.

گل، میوه و هسته

گل‌ها

نوشتار اصلی: گل

میوه و هسته

نوشتار اصلی: میوه

اهمیت اقتصادی

یک مزرعه گندم در شمال اسرائيل.

کشاورزی مهم‌ترین کاربردی است که انسان از این گیاهان گلدار استفاده می‌کند و غالباً از گیاهان گلداری مانند برنج، ذرت (بلال), گندم، جو، گندم سیاه، جو صحرایی، pearl millet, نیشکر برای کشاورزی و تأمین غذای خود استفاده می‌کند.

جستارهای وابسته

تبلیغات