گوش‌خیزک

گوش‌خیزک
گوش‌خیزک معمولی
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
زیررده: بالداران
فرورده: نوبالان
Superorder: برون‌بالداران
راسته: پوست‌بالان
دگیر، ۱۷۷۳ (میلادی)

گوش‌خیزک نام عمومی‌ای است که به حشرات راستهٔ پوست‌بالان (Dermaptera) از زیرردهٔ بالداران (Pterygota) داده شده. مشخصهٔ این حشرات، بال‌های غشائی تاخورده در زیر پیش‌بال‌های کوتاه چرم‌گون است.

نگارخانه

تبلیغات