گفتگو با حسین منصوری پسرخوانده فروغ فرخزاد

هفته نامه چلچراغ - حمید جعفری: بهمن ماه عجیب و غریبی است... آرامش قبل از توفان... قبل از اینکه بهار یواش یواش برسد... بی درنگ یک روز می رسد که شاعری پر می کشد... فروغ فرخزاد در فاصله هشتم دی ماه 1313 تا بیست و چهارم بهمن 1345... 80 سال پیش، برابر با هشتم دی 1313 خورشیدی، فروغ الزمان فرخزاد، شاعر معاصر ایرانی در خیابان معزالسلطان، کوچه خادم آزاد، در محله امیریه تهران، از پدری تفرشی و مادری کاشانی تبار به دنیا آمد.

فروغ با مجموعه های «اسیر»، «دیوار» و «عصیان» در قالب شعر نیمایی کار خود را آغاز کرد. بعد از مدتی وقفه در بازگشت دوباره به شعر، با انتشار «تولدی دیگر» تحسین گسترده ای را برانگیخت. سپس مجموعه «ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد» را منتشر کرد تا جایگاه خود را در شعر معاصر ایران به عنوانشاعری بزرگ تثبیت کند.

تبلیغات