گاف تازه بی‌بی‌سی و اظهارات باورنکردنی مهاجرانی

گاف تازه بی بی سی و اظهارات باورنکردنی مهاجرانی

گاف تازه بی بی سی و توجیهات بعدی صادق صبا در نوع خود همه مخاطبان از هر قشری را به وجد آورده است!

,ارتباطات و رسانه ها

بی بی سی فارسی، از شبکه های قدرتمند و ثروتمندی است که به بنگاه سخن پراکنی مشهور است و شبکه ای شناخته شده برای جهان می باشد. این شبکه با بودجه دولت انگلستان تامین می شود و در واقع می توان آنرا بازوی فارسی زبان برای فضای رسانه ای دربار سلطنتی انگلیس، نام برد که برای نیل به اهداف خود، فعالیت می کند اما همواره بر این موضوع اصرار دارد که خود را  شبکه ای بی طرف معرفی کند که رسالت اصلی اش، نشر و توسعه  اخ

ادامه مطلب
تبلیغات