کوهستان

نمایی از کوهستان‌های آلمان

کوهستان زمینی است که کوه در آن بسیار باشد. به سرزمین‌های مرتفع کوهستانی، کوهساران و کوهسار نیز گفته می‌شود.

پانویس


<>
تبلیغات