کودکان بیش فعال و چند روش مناسب برای رفتار با آنها

,کودکان بیش فعال و چند روش مناسب برای رفتار با آنها,و دلایل بیش فعالی در کودک,درمان بیش فعالی کودک پیشگیری از بیش فعالی کودک رفتار با بیش فعال,

آکاایران: کودکان بیش فعال و چند روش مناسب برای رفتار با آنها

آکاایران: علت به وجود آمدن بیش فعالی احتمالا ترکیبی از عوامل ژنتیکی و محیطی است. احتمالا این کودکان در بخش های مربوط به توجه و تمرکز در مغز دچار نقص جزئی هستند.
امروزه بسیاری از مادران و پدران از شیطنت بسیار زیاد کودکانشان شکایت دارند. آنها اظهار می‌دارند که فرزندشان مرتب در حال حرکت و فعالیت است و نوعی حالت بی‌قراری و ناآرامی در او مشاهده می‌کنند. برخی از این والدین از فقدان تمرکز ح

تبلیغات