کوایکر

کوایکرها از جمله فرقه‌های مذهب پروتستان هستند . آنان معتقدند با حضور تمامی علائم و نشانه‌ها این عیسی مسیح است که به نزد مردم می‌آید تا فرزندان خود را هدایت کند.

کوایکرها از زمان حضور در قرن ۱۷ در انگلستان تغییرات زیادی به خود دیده‌اند و در حال حاضر به دو نوع «زیرزمینی» و «کلیسایی» تبدیل شده‌اند. کوایکرها بر این باورند که هیچ نیازی به طرفداری از کشیش نیست و هر کس می‌تواند به تنهایی و آنگونه که می‌خواهد مردی مذهبی باشد.

ابتدا این فرقه در سال ۱۷۹۷ در انگلستان پایه گذاری شد به دلیل آنکه نسل جدید پرسش‌های زیادی درباره کلیسا داشت که اجازه پرسش نداشت به تدریج به صورت انفرادی سعی کردند آنچه ابرهای شک می‌نامیدند را کنار بزنند. اعضای این فرقه به فردگرایی محض معتقدند.


تبلیغات