کنترل وزن در تعطیلات نوروز

www.novindiet.com

,لاغر شدن،لاغری فوری،لاغری موضعی ،لاغر شوید


تعطیلات به معنی همراه خانواده بودن و لذت بردن از با آن ها بودن است. نترسید! تعطیلات عید به این معنا نیست که ترازوی منزل شما بزرگ ترین دشمن شما شود. سعی کنید یاد بگیرید که چگونه هم از این تعطیلات لذت ببرید و هم در برنامه کاهش وزن شما خللی ایجاد نشود. همه چیز در اعتدال خلاصه می شود. بدین معنی که شما به خوردن خود نظارت داشته و میزان غذای مصرفی را تحت کنترل خود داشته باشید.


خبر خوش این است که تحقیقات علمی نشان می دهد متوسط افزایش وزن در طول 1 تا 2 هفته تعطیلات کمتر از نیم کیلوگرم است ک

تبلیغات