کشتی‌سازی

کشتی سازی در سال ۱۵۴۱ میلادی

کشتی‌سازی به ساخت‌وساز کشتی‌ها گفته می‌شود. معمولاً کشتی سازی در یک مرکز تخصصی انجام می‌شود، شغل کشتی‌سازی تخصصی است که ریشه‌های آن را به ماقبل تاریخ بر می‌گردد. کشتی‌سازی و تعمیرات کشتی، تجاری و نظامی، به عنوان "مهندسی دریایی" نامیده می‌شود. قایق‌سازی فعالیت مشابه‌ای است که بر روی ساخت قایق انجام می‌شود.

پیاده‌سازی کشتی اوراق‌سازی کشتی نام دارد.

تبلیغات