کاروتن

کاروتن نوعی ترکیب آلی آلکنی است که رنگدانه‌ای نارنجی بوده و عامل رنگ نارنجی هویج و منبع ارزشمندی برای ویتامین آ میباشد. این ترکیب ۱۱ پیوند دوگانه کربن-کربن در ساختار خود دارد. کاروتن از خانواده ترپن ها است که در سال ۱۸۸۱ توسط واخن رودر کشف شد. این ماده، دیمر (dimer) ویتامین آ می باشد و برای فتوسنتز اهمیت دارد. در طبیعت عمدتاً در فرم های آلفاکاروتن و بتاکاروتن یافت می شود ولی فرم های دیگر آن نیز پیدا می شوند.

تبلیغات