چطور یک رابطه نافرجام را تمام کنیم؟

خیلی وقت ها اتفاق می افتد که دو نفر به قصد ازدواج با هم آشنا می شوند، مدتی صحبت می کنند اما در نهایت یکی از طرفین به این نتیجه می رسد که سرانجام این ازدواج خوش نخواهد بود. و این تازه شروع مشکلات است! چون یک نفر باید با زحمت زیاد طرف مقابل را قانع کند که رابطه به بن بست رسیده و طرف مقابل با همه وجود تلاش می کند رابطه را از نو جوش دهد و ازدواج را به سرانجام برساند.
,پایان نامزدی, مزاحمت تلفنی,ازدواج با اجازه بزرگترها

این اصرارها و تماس های پی در پی گاهی موجب ایجاد ارتباط دوباره می‌شود و این اصلا به صلاح نیست. اگر شما هم جزو کسانی هستید که در این شرایط گرفتار آمد

ادامه مطلب
تبلیغات