پنیرباد (سرده)

پنیرباد (سرده)
پنیرباد، Withania
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاهان
راسته: بادنجان‌سانان
تیره: بادنجانیان
سرده: Withania

پنیرباد، مایه پنیر (نام علمی: Withania) نام یک سرده از تیره بادنجانیان است.

تبلیغات