ورزش برای شما ممنوع است!


ورزش و دیابت, ورزش در صرع, ورزش در ام اس,نگهداری از معلولان ، شناخت معلولان ,انواع معلولیت
بدن برای ورزش به گلوکز نیاز دارد...

قبل از ثبت‌نام در باشگاه این مطلب را بخوانید شاید ورزش کردن برای تان ممنوع باشد . پای‌تان را که به کلاس‌های بدن‌سازی بگذارید، آدم‌هایی را می‌بینید که هیچ کدام‌شان شبیه هم نیست
تبلیغات