ورزش‌های هوازی بهترین ورزش برای افراد با فشار خون بالا


فشار خون بالا, ورزش‌های هوازی, درمان با ورزش,ورزش درمانی

نائب رئیس بانوان فدراسیون پزشکی ورزشی، با تاکید بر اینکه «ورزش های هوازی بهترین ورزش برای افراد با فشار خون بالاست»، تصریح کرد:« این افراد تنها باید از وزنه های سبکی که بتوانند بدون احساس فشار زیاد 8تا10 بار آن را بردارند استفاده کنند.»

دکتر لاله حاکمی متخص

تبلیغات