هاگ

هاگ‌ها در یک چرخه هاگی تولید می‌شوند.
نوشتار(های) وابسته: هاگ باکتری

هاگ یا اسپور (spore) در زیست‌شناسی و باکتریولوژی ساختاری تولیدمثلی است که برای پراکنش نسل آن موجود و بقا در شرایط سخت برای مدت‌های مدید سازگار شده است.

هاگ در چرخه زندگی بسیاری از گیاهان، جلبک‌ها، قارچ‌ها، و برخی پروتوزوآ و باکتری‌های گرم‌مثبت وجود دارند.

یکی از ویژگی‌های برخی باکتری‌ها توانایی ساختن هاگ درونی(اِندواسپور) است که باکتری‌ها را در شرایط نامساعد محیطی محافظت می‌کند برای مثال اغلب باکتری‌ها در دمای بالاتر از ۸۰درجه سانتی گراد کشته میشوند .ولی باکتری هایی که در حالت هاگ هستند دمای ۱۰۰درجه را نیز تحمل میکنند و برای از بین بردن آنها استریلیزاسیون در دمای ۱۳۰درجه به مدت ۲۰دقیقه لازم است

نگارخانه

جستارهای وابسته

تبلیغات