نوشیدنی

نوشیدنی به مایع‌هایی گفته می‌شود که انسان می‌تواند آن را بنوشد.

انواع نوشیدنی

پیوند به بیرون