نوشتار

نوشتار یا انشا نوشته‌ای است که یک نگارنده در آن به بیان نقطه نظراتش می‌پردازد. یک نوشتار می‌تواند در بر گیرندهٔ بخش‌های مختلفی مانند بررسی ادبی، بیانیه سیاسی، گفتارآموزشی و زندگی روزمره باشد.

تبلیغات