نوروزی

نوروزی، طایفه‌ای از بختیاری است، که بر پایه طبقه‌بندی اجتماعی ایل بختیاری، از شاخه هفت‌لنگ و از باب دینارانی به‌شمار می‌آید.
این طایفه متشکل از شش تیره است و هم اکنون اکثر آنها در شهرهای ایذه، اصفهان و اهواز ساکن هستند. منطقه مورد سکونت آنها منطقه‌ای در دشت ایذه در نزدیکی تالاب میانگران است. روستاها و دهکده های طایفه نوروزی که مجموعه شش تیره نوروزی در آنجا سکونت دارند عبارتند از راسفند، میانگران علیا، میانگران سفلی، کمالوند، یارعلی وند، خنگ اژدر و کرمعلی وند.به دلیل وجود انسانهای با سواد وبزرگی در این طایفه معروف به طایفه ملاها و میرزاهالقب گرفت و هم اکنون نیز در سطح شهرستان ایذه به طایفه اهل قلم و باسواد معروفند. چند تن از افراد طایفه نوروزی به نام امان اله خان پسرش عزیزاله خان و نوه اش ظهراب خان از فتحعلی شاه قاجار فرمان خانی باب دینارونی را دریافت نموده اند واز این حیث تنها طایفه ی باب دینارونی هستند که به این مقام رسیده اند.

پانویس

  1. «نمودار اجتماعی طوایف بختیاری». دانشنامه ایرانیکا. 
  2. «Bakhtyārī». دانشنامه بریتانیکا. بازبینی‌شده در 3-25-2014. 
  3. «BAḴTĪĀRĪ TRIBE». Encyclopaedia Iranica. بازبینی‌شده در ۸ ژانویه ۲۰۱۴. 
تبلیغات