نام اهلیت

نام اهلیت (به انگلیسی: demonym) کلمه‌ای هست که برای فردی که در یک مکان زندگی کند به کار می‌رود و در زبانهای متفاوت به روش‌های گوناگون ساخته می‌شود. مثلاً فردی که در تهران زندگی می‌کند نام اهلیت‌اش تهرانی است.

ادبیات فارسی

در دستور زبان فارسی نام اهلیت (به انگلیسی: Demonym) وجود ندارد بلکه به زیر مجموعه‌ای از صفت‌های نسبی که به مکان اشاره دارند تعریف می‌شوند. این نام معمولاً با افزودن ی به انتهای کلمه اسم مکان، شهر، کشور ساخته می‌شود.

صفت نسبی

صفت نسبی موصوف خود را به عناصری مثل مکان نسبت می‌دهد. تابعیّت‌ها و بسیاری از نام‌های خانوادگی به‌همین‌گونه بیان می‌شوند: رضایی، ایرانی. ساخت صفت نسبی معمولاً چنین است:

  • اسم + ی یا ین یا ینه یاهای غیرملفوظ یا آنه: زرهی، سیمین، زرینه، بهاره، مردانه.
  • اسم عربی + آنی: روحانی، ربّانی.

جستارهای وابسته

تبلیغات