میلی‌متر

۱ میلی‌متر =
دستگاه بین‌المللی یکاها
1.0000×10−3 m ۱٫۰۰۰۰۰ mm
آمریکایی / امپراتوری
3.2808×10−3 ft 39.370×10−3 in

میلی‌متر یا میلیمتر (به فرانسوی: millimètre) مخفف: mm، یکای طول برابر با یک‌هزارم متر است. هر ۱۰ میلی‌متر برابر است با ۱ سانتی‌متر.

جستارهای وابسته

تبلیغات