مکتب نوفیثاغورسی

مکتب نوفیثاغورسی (Neopythagoreanism) مکتبی برای احیای آموزه‌های مکتب فیثاغوری بود که در قرن های اول و دوم میلادی برجسته شده بود.

این مکتب تلاشی بود برای معرفی یک عنصر مذهبی به فلسفه یونان، پرستیدن خدا با یک زندگی زاهدانه و نادیده گرفتن لذات جسمانی و تمام انگیزه های مبنی بر لذات جسمانی، برای پاک کردن روح.

جستارهای وابسته

پی نوشت ها

  1. Calvin J. Roetzel, The World That Shaped the New Testament, 2002, p. 68.