مونرا

مونرا (انگلیسی: Monera) یک فرمانرو در برخی طبقه‌بندی‌ها که شامل جانداران پروکاریوت و تک سلولی‌ها می‌شد مانند باکتری‌ها. ابتدا درسال ۱۸۶۶ توسط ارنست هکل (Ernst Haeckel) این جانداران را به عنوان یک شاخه پیشنهاد کرد. در طبقه‌بندی چهار فرمانرویی کوپلند در سال ۱۹۳۸ و طبقه‌بندی پنج فرمانرویی ویتاکر در سال ۱۹۶۹ این جانداران به عنوان یک فرمانرو طبقه‌بندی شدند. بعدها جانداران این گروه در فرمانروی باکتریها و باستانیان طبقه‌بندی شدند.


لینه
۱۷۳۵
هکل
۱۸۶۶
چاتون
۱۹۲۵
کوپلند
۱۹۳۸
ویتیکر
۱۹۶۹
ووز و دیگران
۱۹۹۰
کاوالیر-اسمیت
۱۹۹۸
۲ فرمانرویی ۳ فرمانرویی دوقلمرویی ۴ فرمانرویی ۵ فرمانرویی سه‌حوزه‌ای ۶ فرمانرویی
(در نظر گرفته نشده) آغازیان پروکاریوت‌ها مونرا مونرا باکتری‌ها باکتری‌ها
باستانیان (Archaea)
یوکاریوت‌ها آغازیان آغازیان یوکاریا پروتوزوآ
کرومیست‌ها
گیاهان گیاهان گیاهان گیاهان گیاهان
قارچ‌ها قارچ‌ها
جانوران جانوران جانوران جانوران جانوران
نوشتار اصلی: فرمانرو

جستارهای وابسته

تبلیغات