معرفی بازی های محلی استان ایلام

آکاایران: معرفی بازی های محلی استان ایلام

آکاایران: معرفی بازی های سنتی استان ایلام

   مردم ایلام به فراخور نوع زندگی و معشیت از گذشته های دور تا کنون از انواع شیوه های سرگرمی، ورزش و بازی های مختلف در موقع فراغت و مراسم شاد استفاده می کرده اند.

 

برخی از بازی ها و ورزش های سنتی و محلی مردم استان ایلان به شرح زیر است:

 

کِلاورِوان: در این بازی بازیکنان به دوسته مساوی تقسیم شده و سپس روی زمین دایره ای به شعاع مناسب مشخص می نمایند و یک گروه به قید قرعه در درون دایره به حالت 4 دست و پا قرار می گیرند و هر کدام کلاهی به سر دارند و دسته دوم بایستی فاقد آنکه ضربه پای تیم مقابل را خورده باشند، یکی از کلاه ها را برداشته و

تبلیغات