مسابقه ی عشوه گری برای دختران

مسابقه ی عشوه گری برای دختران


بنابر گزارشی در ایالات متحده، تصویری که رسانه های این کشور از دختران جوان به عنوان وسیله ای برای شهوترانی ترسیم می کنند باعث آسیب روحی و جسمی آنها و حتی دختران خردسال شده است این در حالی است که برخی بازی های ویدیویی تصویری جنسی از دختران را نشان می دهد...

زنان ,بانوان,عشق مادری

این ادامه مطلب

تبلیغات