مر حجازی

صمغ رزینی درختچه مرّ

مُرّ یا مِرّ (مرِّ مَکّی یا مرِّ حجازی) صمغ رزینِ معطّری است که از درختچه‌ای از خانواده Burseraceae گرفته می‌شود. سه گونه از درختچه‌های این خانواده، حاوی صمغ مِرّ هستند. در طب سنتی به درختچه‌هایی که مر از آنها تولید می‌شود «مرّان» گویند.

شاخه‌ها، برگ و گل‌های درختچه مرّ

پانویس

جستارهای وابسته

تبلیغات