مجلس اعلا

مجلس اعلا (به انگلیسی: Upper house) یا مجلس اعلیٰ یکی از دو مجلس در قوهٔ مقننه‌ای نظام‌های سیاسی‌ای است که از نظام دومجلسی پیروی می‌کنند؛ مجلس دیگر، مجلس سفلی نام دارد. مجلس علیا اغلب مجلس سنا خوانده می‌شود و از نمونه‌های آن می‌توان به مجلس اعیان بریتانیا اشاره کرد. قوهٔ مقننه‌ای که تنها از یک مجلس تشکیل شده باشد، قوهٔ مقننهٔ تک مجلسی نام‌گذاری می‌شود.

نام‌های دیگر

تبلیغات