قلمروی وابسته

قلمرو وابسته یا منطقهٔ وابسته به محدوده یا قلمرو یا سرزمینی گفته می‌شود که از نظر سیاسی استقلال ندارد و زیر نظر یک کشور دیگر اداره می‌شود. معمولاً این مناطق خارج از خاک اصلی کشورها واقع شده‌اند یا با خاک اصلی کشور ارتباط خشکی ندارند.

فهرست مناطق وابسته

این فهرست شامل مناطقی که توسط حکومت‌های متفاوت مورد ادعا هستند مانند جنوبگان یا مناطقی که سازمان ملل آنها را در فهرست United Nations list of Non-Self-Governing Territories قرار داده‌است نیست.

نیوزلند

نروژ

انگلستان

ایالات متحده آمریکا

فهرست سایر موارد

در این فهرست آنهایی که به صورت کامل و قانونی یک کشور هستند ولی به عنوان وابسته شناخته می‌شوند و کد کشور برای خود دارند.

استرالیا

چین

دانمارک

فنلاند

فرانسه

تقسیمات مسکونی کد ISO 3166
 پولی‌نزی فرانسه PF PYF 258
 کالدونیای جدید NC NCL 540
 سنت بارثلمی BL BLM 652
سنت مارتین فرانسه MF MAF 663
 سنت پیر و ماژلان PM SPM 666
 والیس و فوتونا WF WLF 876
تقسیمات غیر مسکونی کد ISO 3166
جزیره کلیپرتون no separate code
سرزمین‌های جنوبی و جنوبگانی فرانسه TF ATF 260

هلند

تقسیمات کد ISO 3166
 آروبا AW ABW 533
 کوراسائو CW CUW 531
 سنت مارتین SX SXM 534
 بونیر BQ BES 535
 صبا (جزیره)
 سینت یوستیشس

نروژ

ایالات متحده آمریکا

تبلیغات