فهرست شهرهای مکزیک

مکان‌های با بیش از ۱۰۰٬۰۰۰ نفر جمعیت

۱۰ - نزاوکیوتل، استادو د مخیکو.
۱۵ – تولوکا، استادو د مخیکو.
۱۷ - کرتارو، کرتارو.
۲۹ - چیملواکان، استادو د مخیکو.
تبلیغات
رتبه شهرداری‌ها تقسیمات کشوری مکزیک جمعیت
۱ مکزیکو سیتی دیستریتو فدرال ۸٬۸۵۱٬۰۸۰
۲ اکاتپک د مورلوس استادو د مخیکو ۱٬۶۵۶٬۱۰۷
۳ تیخوانا باخا کالیفرنیا ۱٬۵۵۹٬۶۸۳
۴ پوئبلا پوئبلا ۱٬۵۳۹٬۸۱۹
۵ گوادالاخارا خالیسکو ۱٬۴۹۵٬۱۸۹
۶ لئون گوآناخوآتو ۱٬۴۳۶٬۴۸۰
۷ سیوداد خوارس چیئوائوا ۱٬۳۳۲٬۱۳۱
۸ زاپوپان خالیسکو ۱٬۲۴۳٬۷۵۶
۹ مونترری نوئوو لئون ۱٬۱۳۵٬۵۵۰
۱۰ نزاوکیوتل استادو د مخیکو ۱٬۱۱۰٬۵۶۵
۱۱ مخیکالی باخا کالیفرنیا ۹۳۶٬۸۲۶
۱۲ کولیاکان سینالوآ ۸۵۸٬۶۳۸
۱۳ ناوکالپان د خوارز استادو د مخیکو ۸۳۳٬۷۷۹
۱۴ مریدا یوکاتان ۸۳۰٬۷۳۲
۱۵ تولوکا استادو د مخیکو ۸۱۹٬۵۶۱
۱۶ چیئوائوا چیئوائوا ۸۱۹٬۵۴۳
۱۷ کرتارو کرتارو ۸۰۱٬۹۴۰
۱۸ آگوئاسکالینتس آگوئاسکالینتس ۷۹۷٬۰۱۰
۱۹ آکاپولکو گوئررو ۷۸۹٬۹۷۱
۲۰ ارموسییو سونورا ۷۸۴٬۳۴۲
۲۱ سان لوئیس پوتوسی سان لوئیس پوتوسی ۷۷۲٬۶۰۴
۲۲ مورلیا میچوآکان ۷۲۹٬۲۷۹
۲۳ سالتییو کواویلا ۷۲۵٬۱۲۳
۲۴ گوادالوپه نوئوو لئون ۶۷۸٬۰۰۶
۲۵ تلالنپنتلا د باز استادو د مخیکو ۶۶۴٬۲۲۵
۲۶ کانکون کینتانا رو ۶۶۱٬۱۷۶
۲۷ وییاارموسا تاباسکو ۶۴۰٬۳۵۹
۲۸ توررئون کواویلا ۶۳۹٬۶۲۹
۲۹ چیملواکان استادو د مخیکو ۶۱۴٬۴۵۳
۳۰ رینوسا تامائولیپاس تامائولیپاس ۶۰۸٬۸۹۱
۳۱ تلاکوپاکو خالیسکو ۶۰۸٬۱۱۴
۳۲ دورانگو دورانگو ۵۸۲٬۲۶۷
۳۳ توکسلا گوتیرس٬ چیاپاس چیاپاس ۵۵۳٬۳۷۴
۳۴ وراکروز وراکروز ۵۵۲٬۱۵۶
۳۵ ایرپواتو، گوآنخوآتو گوآناخوآتو ۵۲۹٬۴۴۰
۳۶ توتیتلان استادو د مخیکو ۵۲۴٬۰۷۴
۳۷ آپوداکا نوئوو لئون ۵۲۳٬۲۷۰
۳۸ سیوداد لوپز متئوس استادو د مخیکو ۴۸۹٬۹۳۷
۳۹ ماتاموروس تامائولیپاس ۴۸۹٬۱۹۳
۴۰ تونالا، خالیسکو خالیسکو ۴۷۸٬۶۸۹
۴۱ سلایا گوآناخوآتو ۴۶۸٬۴۶۹
۴۲ ایکستاپالوکا استادو د مخیکو ۴۶۷٬۳۶۱
۴۳ انسنادا باخا کالیفرنیا ۴۶۶٬۸۱۴
۴۴ زالاپا وراکروز ۴۵۷٬۹۲۸
۴۵ سن نیکولاس د لوس گارزا نوئوو لئون ۴۴۳٬۲۷۳
۴۶ مزاتلان سینالوآ ۴۳۸٬۴۳۴
۴۷ تلایومولکو د زونیگا خالیسکو ۴۱۶٬۶۲۶
۴۸ لوس موچیس سینالوآ ۴۱۶٬۲۹۹
۴۹ سیوداد اوبرگن سونورا ۴۰۹٬۳۱۰
۵۰ نوئوو لاردو تامائولیپاس ۳۸۴٬۰۳۳
۵۱ تپیک نایاریت ۳۸۰٬۰۷۴
۵۲ نیکولاس رومرو استادو د مخیکو ۳۶۶٬۶۰۴
۵۳ کورناواک مورلوس ۳۶۴٬۷۷۸
۵۴ تکاماک استادو د مخیکو ۳۶۴٬۵۸۹
۵۵ وال د چالکو سولیداریداد استادو د مخیکو ۳۵۷٬۶۳۷
۵۶ جنرال اسکبدو نوئوو لئون ۳۵۷٬۲۵۶
۵۷ گومز پالاسیو دورانگو ۳۲۸٬۱۵۹
۵۸ سیوداد ویکتوریا تامائولیپاس ۳۲۱٬۶۸۵
۵۹ تاپاچولا چیاپاس ۳۲۰٬۴۵۶
۶۰ اورواپان میچوآکان ۳۱۵٬۳۲۹
۶۱ چالکو استادو د مخیکو ۳۱۰٬۱۲۴
۶۲ کواتزاکوالکوس وراکروز ۳۰۵٬۲۲۵
۶۳ تامپیکو تامائولیپاس ۲۹۷٬۰۵۷
۶۴ گواساو سینالوآ ۲۸۵٬۹۱۹
۶۵ کواکلکو د بریوزابال استادو د مخیکو ۲۷۸٬۲۰۳
۶۶ تهواکان پوئبلا ۲۷۴٬۹۰۷
۶۷ سنتا کتارینا نوئوو لئون ۲۷۰٬۷۹۰
۶۸ سولداد د گراسیانو اسانچز سان لوئیس پوتوسی ۲۶۷٬۹۹۴
۶۹ پاچوک هیدالگو ۲۶۷ ۸۵۶
۷۰ اوآخاکا د خوارز اوآخاکا ۲۶۳٬۱۴۵
۷۱ سلامانکا گوآناخوآتو ۲۶۰٬۷۵۹
۷۲ کامپچه کامپچه ۲۵۹٬۰۰۵
۷۳ خوارز نوئوو لئون ۲۵۶٬۴۵۴
۷۴ پورتو بایارتا خالیسکو ۲۵۵٬۷۲۵
۷۵ لوس ریس اکاکویلپان استادو د مخیکو ۲۵۳٬۸۴۳
۷۶ لا پاس باخا کالیفرنیا سور ۲۵۳٬۰۷۷
۷۷ کردناس تاباسکو ۲۴۸٬۵۰۷
۷۸ چتومال٬ کینتانا رو کینتانا رو ۲۴۴٬۶۱۶
۷۹ هویکسکویلوکن استادو د مخیکو ۲۴۲٬۱۶۶
۸۰