فریدون صدیقی

فریدون صدیقی مجسمه‌ساز ایرانی. او فرزند ابوالحسن صدیقی است. در اتریش تحصیلات آکادمیک مجسمه‌سازی و مرمت مجسمه را آموخت و سپس در گارگاه پدرش در رم به عنوان دستیار او به کار پرداخت. هم‌اکنون علاوه بر مجسمه‌سازی به مرمت آثار پدرش نیز اشتغال دارد.

زندگی

دو سال در دانشگاه فرح پهلوی (دانشگاه الزهرا) تدریس کرد.

پانویس

  1. صدیقی «بخش دوم گفتگو با فریدون صدیق»
تبلیغات