فرمانرو

جاندار دامنه فرمانرو شاخه رده راسته خانواده سرده گونه

سلسله مراتب هشت طبقه آرایه‌شناختی اصلی در طبقه‌بندی زیستی. یک دامنه از یک یا چند فرمانرو تشکیل شده‌است. طبقه‌های میانی جزئی‌تر نشان داده نشده‌اند.

سلسله یا فرمانرو (به انگلیسی: kingdom) یک طبقه آرایه‌شناختی است، که در برخی طبقه‌بندی‌ها بالاترین طبقه و در سامانه سه‌دامنه‌ای جدید یک رتبه پایین‌تر از دامنه قرار دارد. فرمانروها به گروه‌های کوچک‌تری به نام شاخه (در جانورشناسی) و دسته (در گیاه‌شناسی) تقسیم می‌شوند. توالی کامل طبقه‌های اصلی از این قرار است: اندامگان، دامنه، فرمانرو، شاخه، رده، راسته، خانواده، سرده و گونه.

در حال حاضر شمار اندکی از کتاب‌های درسی در آمریکا از سامانه شش‌فرمانرویی بهره می‌گیرند (جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان، باستانیان و باکتری‌ها) درحالی‌که در کتاب‌های درسی بریتانیایی، استرالیایی و کلومبیایی گاه پنج فرمانرو به‌کار می‌رود (جانوران، گیاهان، قارچ‌ها، آغازیان، و پروکاریوت یا مونرا)

از نظر تاریخی، شمار فرمانروهای پذیرفته‌شده از دو به شش افزایش یافته‌است. هرچند، پژوهش‌های فیلوژنتیک از ۲۰۰۰ به این طرف هیچ‌کدام از این سامانه‌های سنتی را تایید نمی‌کند.

پیشینه

تا آوریل ۲۰۱۰ هنوز پژوهشی طبقه‌بندی درست یوکاریوت‌ها را در هیچ یک از این سامانه‌ها تایید نمی‌کند. وضعیت به این صورت به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از دسته فرمانروها توسط پژوهش‌های اخیر مقبولیت عام نیافته‌است؛ بطوریکه راجر و سیمپسونز می‌گویند: «با سرعت تغییر کنونی فهم ما از درخت زندگی یوکاریوتی، ما بایستی که با احتیاط جلو برویم.»

سامانه زیست شناختی

لینه
۱۷۳۵
هکل
۱۸۶۶
چاتون
۱۹۲۵
کوپلند
۱۹۳۸
ویتیکر
۱۹۶۹
ووز و دیگران
۱۹۹۰
کاوالیر-اسمیت
۱۹۹۸
۲ فرمانرویی ۳ فرمانرویی دوقلمرویی ۴ فرمانرویی ۵ فرمانرویی سه‌حوزه‌ای ۶ فرمانرویی
(در نظر گرفته نشده) آغازیان پروکاریوت‌ها مونرا مونرا باکتری‌ها باکتری‌ها
باستانیان (Archaea)
یوکاریوت‌ها آغازیان آغازیان یوکاریا پروتوزوآ
کرومیست‌ها
گیاهان گیاهان گیاهان گیاهان گیاهان
قارچ‌ها قارچ‌ها
جانوران جانوران جانوران جانوران جانوران
نوشتار اصلی: فرمانرو

جستارهای وابسته

تبلیغات