فرزندتان را اجتماعی بار بیاورید

آکاایران: مجموعه: تعلیم و تربیت

 

,کودکان اجتماعی, کودکان اجتماعی نشده, رشد اجتماعی کودکان,

آکاایران: فرزندتان را اجتماعی بار بیاورید

مهارت برقراری ارتباط با دیگران و اجتماعی شدن را به کودکان آموزش دهید

 

یکی از مهم ترین و هیجان انگیزترین تصمیماتی که به عنوان والدین باید بگیرید، هدفمند کردن زندگی فرزندان تان است. به عنوان والدین باید تعریف درستی از موفقیت برای آنها داشته باشید. به این ترتیب که اهداف کوچکی را برای شان مشخص کنید و اجازه بدهید خودشان در رسیدن به آن تلاش کنند. نقش شما به عنوان والدین همراهی فرزندان است اما این نکته را هم لحاظ کنید که تعریف موفقیت، دستیابی به اهداف و خواسته هایی نیست که شما مشخص کرده ا

ادامه مطلب
تبلیغات