عقد کرده مردی منزوی هستید؟

آکاایران: مجموعه: نامزدی، عقد و بعد از ازدواج

,دوران عقد, قبل از عقد, عقد و ازدواج

آکاایران: عقد کرده مردی منزوی هستید؟

گاهی حوصله مرا هم ندارد، دلش می خواهد تنها باشد، اما من زن گرفته ام تا از تنهایی درآیم. به خودش هم گفته ام اگر قرار بود تنها باشی، چرا ازدواج کردی؟ از وقتی یادم می آید اهل رفت و آمد بودم. روزی نبود که در خانه باشم، یــا با خـانواده ام بیرون بودیم یـا مهمان داشتیم یا با دوستانم به گشت و گـذار بودم. همیشه دلم می خـواست همسری مانند خـودم داشته باشم تـا همراه و هم گام من در جمع باشد، ولی نمی دانم چرا به پای عشق در یک نگـــاه سوختم. دلم نمی خواهد ناراحتش کنم، اما دیگر از این وضع و بی حوصلگی هایش خسته شده ام ...
دمی سکوت و تنهایی و دیگر هیچ ...

تبلیغات