عتیقه

یک ساعت عتیقه
شتر عتیقه قدیمی

عتیقه یا آنتیک(به فرانسوی: Antique) به هر چیز قدیمی که قابل گردآوری در کلکسیون‌ها باشد اطلاق می‌شود. اشیاء عتیقه به دلیل زیبایی، کم‌یابی، وضعیت، کاربرد، احساسات انسانی مربوط بدان یا هر ویژگی دیگری مورد توجه هستند. به طور معمول شیئی عتیقه شمرده می‌شود که دست کم صد سالی دیرینگی داشته‌باشد.

جای معمول برای خرید و فروش عتیقه، عتیقه‌فروشی است.

منبع

Wikipedia contributors، "Antique،" Wikipedia، The Free Encyclopedia، http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Antique&oldid=430255491 (accessed June ۱۳، ۲۰۱۱).

<>
تبلیغات