عاشق بمان

عاشق بمان
 
مهم این نیست که هستی! آنچه اهمیت دارد این است که همیشه عشق بورزی و آنچه تو را باید شادمان کند این است که روزت را با عشق آغاز کنی و شب هنگام با یاد عشق سر به بالین بنهی...

علاقه,محبت,عشق

محبت و صداقت باید هسته مرکزی همه کارهای تو باشد و از درون و برون یکی شوی، مثل نفس کشیدن که همه اعضاء با هم به اتحاد می‌رسند در رسانیدن دم به بازدم.
عشق گوهری است بس زیبا و فریبا و هنرمند واقعی در زندگی کسی است که با تراش محبت و صداقت، آن را چو نگینی بر انگشت عشق روح خود کند.
کسی که موهبت عشق را باور دارد و به خاطر آن به تمنای نفس، پشت می‌کند در واقع خدا را شناخته و

ادامه مطلب
تبلیغات