طنز؛ تفکیک جنسیتی و حریم سلطان!

ایسنا: نایب رییس شورای شهر تهران در جمع تعدادی از خبرنگاران شورا و در دفاع از تفکیک جنسیت در شهرداری تهران، برای اثبات نظرات خود، به شکل ناگهانی به سمت یک خبرنگار خانم رفت که این اقدام باعث شد خبرنگار خود را عقب بکشد. طلایی در این زمان با لحنی که نشانه اثبات سخنانش بود، پرسید؟ «پس چرا خودت را کنار کشیدی؟»

اگر گزارش مفصل این نشست سرپایی خبری را بخوانید، متوجه خواهید شد که ایشان هم‌زمان با چند خانم خبرنگار درباره تفکیک جنسیتی بحث می‌کرده و در گزارش کاملا مشخص است که خانم‌ها، ایشان را آچمز کرده‌اند و ایشان کمی کنترل خودش را از دست داده است. بنده در این فقره کاری به کار شرق و خبرنگار خانم و ایشان و تفکیک جنسیتی ندارم. نمی‌خواهم بگویم خانم‌های خبرنگار حق دارند، یا ایشان. می‌خواهم بحث دیگری را مطرح کنم و پرده از یک خطای استراتژیک بردارم.

تعجب می‌کنم ای
تبلیغات