شما می توانید فرزندتان را نجات دهید!!

آکاایران: شما می توانید فرزندتان را نجات دهید!!

آکاایران: شما می توانید فرزندتان را نجات دهید!!


شما می توانید با راهکارهایی بسیار ساده به نوجوان خود بیاموزید که چگونه بازیچه تبلیغات گمراه کننده نشود و خود تصمیم بگیرد که چه راهی را باید انتخاب کند.
 

 

6- به او رد کردن دعوت دیگران را بیاموزید.
مطمئناً دوستان تاثیر بسزایی در عملکرد نوجوانان دارند، اما شما می‌توانید به فرزندتان برای رد کردن سیگاری که دوست
ادامه مطلب
تبلیغات