شعله هاى فروزان عشق و محبت

شعله هاى فروزان عشق و محبت


پیامبر اکرم(ص):

مردى که بر بداخلاقى زنش صبر و بردبارى کند خداوند پاداشى را که به داود به خاطر تحمل و سختى عطا کرد به او مى دهد, و زنى که بر بداخلاقى شوهرش شکیبایى به خرج دهد, خداوند همانند پاداش آسیه را (که یکى از چهار زن مشهور و بزرگ جهان توحید است) به او خواهد داد.(1)

زناشویی,ارتباط همسران,همسران موفقبسیارى از زوجین پس از گذشت مدتى از زندگى مشترک به دلیل اختلافات و نزاعهاى مکرر و همیشگى به این نتیجه مى رسند که تنها یکى از طرفین مى تواند با اقدامات سازنده به بهبود ساختار زندگى زناشویى خود کمک کند; با این تفاوت که مطمئن

تبلیغات