شعار

شعار دارای معانی متفاوتی است:

  • در اصطلاح مردم، شعار به معنی جملات آهنگینی است که برای بیان نظرهای جمعی (سیاسی، اجتماعی) به وسیله جمع یا گروهی بیان می‌گردد. که در گذشته عرب‌ها نیز در میدان‌های جنگ استفاده می‌کردند.
  • شعار به معنی نشان و علامت که نشانهٔ گروهی از مردم که بوسیلهٔ آن یکدیگر را شناسند.
  • نشان و علامت سلطان یا امیر یا خرقه‌ای چون علم سیاه یا سفیدو یا کلمه‌ها که طریقه و آیین او را نمودار سازد.
  • جمله‌ای که در پایین نشان یا درفش یک منطقه دیده می‌شود.

شعار (پرچم)

درفش (نشان) شاهنشاهی ایران که در نوار آبی رنگ مصراع مرا داد فرمود و خود داور است به عنوان شعار نوشته شده‌است.
شعار الله اکبر که در پرچم ایران به شکل متفاوتی به صورت حاشیه میان رنگ‌ها نوشته‌شده‌است.

شعار (به انگلیسی: motto) به جمله‌ای که در پایین پرچم یا نشان یک منطقه سیاسی یا جغرافیایی نوشته می‌شود و این جمله بیان کننده دیدگاه و نظر مردم آن جامعه نسبت به سرزمین و محیط اطراف خود هست.

شعار ایران

نوشتار اصلی: الله اکبر
نوشتار اصلی: پرچم ایران

شعار رسمی ایران در زمان حکومت پهلوی مرا داد فرمود و خود داور است بود که این شعار به سبک غربی در پایین درفش در زیر علامت شیر و خورشید نوشته می‌شد و نشان شاهنشاهی ایران را شکل می‌داد.

بعد از انقلاب ۱۳۵۷ شعار ایران، به الله اکبر و استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی تغییر یافت و فقط شعار جدید الله اکبر در پرچم ایران نوشته شد.

شعار در نشان کشورهای دیگر

در نشان کشورهای دیگر مانند نشان شاهنشاهی ایران در دوره پهلوی، معمولا شعار (به انگلیسی: Motto) در بخش پایینی نشان قرار می‌گیرد.

جستارهای وابسته

تبلیغات