سه‌نظام

سه‌نظام‌های کلیددار و بی‌کلید

در بخش جلوی دریل، قطعه‌ای به نام سه‌نظام وجود دارد که مته را به آن می‌بندند.

در تراشکاری از سه‌نظام برای بستن قطعات گرد یا چندضلعی برروی ماشین تراش استفاده می‌شود. وسایل بستن قطعهٔ کار برروی ماشین تراش عبارت‌اند از: سه‌نظام، چهارنظام، صفحه نظام، فشنگی، مرغک، دُرن، نوک‌گیر و لینت.

سه‌نظام تراشکاری دارای سه فک و یک آچار

سه قطعهٔ دندانه‌دار روی سه‌نظام «فَک» نام دارند و به مجموعهٔ فک‌ها «پارچه» می‌گویند. فک‌ها با گیرکردن به قطعه، باعث نگهداری قطعه برروی گلوییِ ماشین تراش می‌شوند. این فک‌ها در نگه‌داشتن مقاطع مدور یا شش‌ضلعی بهتر از همه عمل می‌کنند.

چهارنظام

چهارنظام

چهارنظام برای بستن قطعات گرد و چهارگوش استفاده می‌شود. هر فک چهارنظام را می‌شود مستقل از هم تکان داد.

نظام با شش فک
تبلیغات