سنگ‌خزه‌تباران

سنگ‌خزه‌تباران
سنگ‌خزه‌تباران، Charophyta
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: گیاه

سنگ‌خزه‌تباران (نام علمی: Charophyta) نام یک کلاد از کلاد گیاهان است.

تبلیغات